Konferencje 2009

Współpraca szkół średnich i wyższych w aspekcie lepszego przygotowywania młodzieży do studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ścisłych

prof. T. Borecki, prof. Z. Marciniak, prof. J. Madey, dr D. Nakoneczna, prof. J. Łaszczyk
25 listopada 2009, Aula II SGGW

Społeczeństwo polskie wobec narodzin III Rzeczypospolitej (1988-1990)

prof. T.Borecki, prof. M. Drozdowski, JE Ks. Kardynał J. Glemp, M. Jankowski,
prof. M. Kulesza, dr L. Królikowski, prof. J. Niemiec, dr S. Wyganowski
17 kwietnia 2009, Sala Senatu SGGW

Woda w obszarach niezurbanizowanych

prof. W. Mioduszewski, prof. E. Pierzgalski
23 stycznia 2009, Sala konferencyjna „Pałacyku Rektorskiego” PW