Wydawnictwa w roku 2020

 LXXII Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania?

Zamiast Wprowadzenia: prof. J. Lubacz.
Autorzy tekstów: prof. K. Bartol, prof. W. Cellary, prof. E. Gruszczyńska, prof. D. Jemielniak, prof. A. Kraśniewski, prof. M. Krawczyk, D. Leżański, prof. J. Łaszczyk, M. Mach, prof. K. Marciniak, prof. H. Olenderek, ks. prof. K. Pawlina, doc. E. Piwowarska, dr B. Skowron, J. Sobolewska, ks. prof. A. Szostek, prof. G. Węgrzyn.
Warszawa 2020, 158 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

 LXXI Wykłady inaugurujące rok akademicki 2019/2020

wykłady inauguracyjne: ks. prof. K. Pawlina, prof. J. Woźnicki, prof. P. Chmielewski, prof. J. Englert, prof. M. Krawczyk, prof. J. Tokarska-Bakir, J. Koźmiński, ks. prof. R. Bartnicki, prof. K. Lipka
oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni wspomagających: rektora UW – prof. M. Pałysa, rektora PW – prof. J. Szmidta, rektora SGGW – prof. W. Bielawskiego, rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego – prof. R. Cieślaka, rektora WUM – prof. M. Wielgosia.
Warszawa 2020, 108 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]