Wykłady w roku akademickim 2003 / 2004

W1: Gospodarka informacyjna

dr M. Goliński (SGH), prof. T. Szapiro (SGH)

Ekonomia informacji. Informacja jako czwarty czynnik produkcji, konkurencji i podejmowania decyzji gospodarczych. Infrastruktura informacyjna współczesnej gospodarki. Techniki infomedialne a przemiany gospodarcze: globalizacja, wirtualizacja, przedsiębiorstwa sieciowe. Międzyorganizacyjne systemy informacyjne. Polityka gospodarcza państwa w dobie społeczeństwa informacyjnego.

W2: Infrastruktura informacyjna

prof. J. Lubacz (PW), dr inż. M. Średniawa (PW)

Aspekty instytucjonalne, usługowe i techniczne ewolucji składników infrastruktury informacyjnej: telekomunikacji, informatyki i mediów elektronicznych. Istota techniki cyfrowej. Zasady architektoniczne budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej. Internet a klasyczne sieci telekomunikacyjne. Stan i perspektywy rozwoju globalnej infrastruktury informacyjnej.

W3: Gen – etyka z perspektywy biologa i filozofa

prof. M. Fikus (PAN), dr P. Łuków (UW)

Na tle podstawowych informacji o naturze i prawach rządzących dziedzicznością omówione zostaną możliwości współczesnej inżynierii genetycznej w zakresie wprowadzania do żywych organizmów (mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta) nowej informacji genetycznej. Ostatnim poważnym sukcesem inżynierii genetycznej było poznanie genomu czego konsekwencjami jest rozwój diagnostyki genetycznej, somatycznej terapii genowej i potencjalnie rozrodczej. Te osiągnięcia badawcze mają swój wpływ na stosunek człowieka do przyrody, do badań nad genomem ludzkim, do problemów wynikających z eugeniki oraz wspomagania reprodukcji i klonowania człowieka. Przedyskutujemy także związek tych badań z wartością życia i jego oceną.

W4: Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego

prof. M. Duchowski (ASP) z zespołem

Estetyka, etyka, polityka i media w społeczeństwie informacyjnym. Nowe formy wyrazu artystycznego i rola sztuki w społeczeństwie uwarunkowanym powszechną obecnością elektronicznych mediów i „rzeczywistości wirtualnej”; architektura, sztuki piękne, film. Społeczno-kulturowe aspekty rozwoju techniki i organizacji komunikowania.

W5: Sieci neuronowe, automaty komórkowe i sztuczne życie

prof. R. Kosiński (PW)

Układy złożone w przyrodzie. Mózg jako układ złożony – budowa i działanie. Sztuczne sieci neuronowe – modele neuronu, sieci Hopfielda, sieci komórkowe. Chaos w biologicznych i sztucznych sieciach neuronowych. Automaty komórkowe – klasyfikacja, właściwości, zastosowania. Sztuczne życie – definicje, proste układy, złożoność i samoorganizacja, elementy opisu statystycznego.