Publications 2011

53) Problems of teaching biology at secondary and higher education level

Lectures: Prof. E. Bartnik, Prof. K. Spalik, B. Wanago-Wojtczak, Prof. A. Mostowska, Prof. G. Garbaczewska
Warszawa 2011, 64 pp.

52) Problems of teaching physics at secondary and higher education level

Lectures: Prof. J. Mostowski, M. Żuber-Zielicz, Prof. M. Golka, Z. Kukla, Dr. D. Nakoneczna, Prof. M. Karpierz, Prof. A. Wysmołek, P. Sznajder, Dr. H. Rebandel
Warszawa 2011, 90 pp.

51) Inaugural lectures of the academic year 2010/2011

Inaugural lectures: Prof. W. Bartoszewski, Prof. J. Gardawski, Prof. J. Lipiec, Prof. Z. W. Kundzewicz, B. Komorowski, Prof. J.J. Pietrzyk, Prof. M. Konecki, Prof. I. Lipowicz, Prof. M. Krawczyk, Prof. A. Szostek
as well as inaugural lectures of university rectors that established the Institute: Prof. K. Chałasińska-Macukow (UW Rector), Prof. W. Kurnik (PW Rector), Prof. A. Budnikowski (SGH Rector), Prof. M. Krawczyk (WUM Rector), Prof. A. Szymański (SGGW Rector)
Warszawa 2011, 132 pp.

50) Strategy of teaching mathematics in Poland – implementation of the new educational program

Lectures: Prof. Z. Marciniak, Dr. hab. T. Koźniewski, Dr. hab. K. Ciesielski, Prof. W. Guzicki, Prof. E. Puczyłowski, Dr. J. Dymel, T. Szymczyk, Prof. Z. Semadeni, Dr. A. Demby
Warszawa 2011, 188 pp.