WYDAWNICTWA

Instytut wydaje monografie i zeszyty. Tematyka publikacji IPWC koncentruje się wokół czterech zagadnień podstawowych:

Kształcenie akademickie

Społeczeństwo informacyjne

Bezpieczeństwo człowieka

Prawa i powinności

« powrót