O Instytucie

IPWC jest jednostką międzyuczelnianą, utworzoną w 1996 roku przez Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Instytut prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, podejmuje działania na rzecz integracji społeczności akademickiej.

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Józef Lubacz

Biuro Instytutu:
Jolanta Skalska-Wachal
tel: +48 22 234 70 07, 666 616 696
e-mail: instytut.ipwc@pw.edu.pl
Adres: ul. Koszykowa 75, lok. 43; 00-662 Warszawa

« powrót
Deklaracja dostępności