Apel

w sprawie zasad kształtowania rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki

Apelujemy, aby kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki odbywało się z realnym zaangażowaniem społeczności akademickiej. Dyskusja ta wymaga spokojnej, rzetelnej debaty w duchu najlepszych tradycji akademickich. Byłoby wielką szkodą dla pomyślnego rozwoju naszego kraju, gdyby taka debata została zastąpiona decyzjami arbitralnymi, motywowanymi krótkowzrocznie rozumianymi interesami politycznymi czy skrajnymi poglądami o charakterze ideologicznym, nie ugruntowanymi w uniwersalnych zdobyczach współczesnej cywilizacji.

Edukacja i nauka mają rosnący wpływ na szeroko pojęty dobrostan współczesnych społeczeństw. Są immanentnym czynnikiem przyspieszającym globalne przemiany cywilizacyjne – zarazem ich przyczyną, jak i skutkiem. To przyspieszenie jest obecnie tak duże, że trudno o ich wiarygodne prognozowanie, nawet w krótkiej perspektywie. W konsekwencji adekwatne kształtowanie systemu edukacji jest obarczone dużym ryzykiem. Ryzyko nietrafnych decyzji systemowych jest minimalizowane, gdy w procesie ich wypracowywania angażuje się szerokie spektrum interesariuszy.

Postulujemy, aby w procesach wypracowywania zasad funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki były angażowane, realnie a nie tylko nominalnie, instytucje przedstawicielskie społeczności akademickiej. W szczególności dotyczy to Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencji rektorów, przedstawicieli naukowych instytutów i Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz organizacji reprezentujących studentów i doktorantów. Wykorzystanie ich zbiorowej mądrości nie powinno być ograniczane do opiniowania i sygnowania postanowień i projektów aktów prawnych przedkładanych przez organa władzy publicznej, gdyż wówczas trudno o niezbędne, pozytywne zaangażowanie społeczności akademickiej. Nasz instytut deklaruje gotowość wspierania tak rozumianego procesu wypracowywania zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki.

Rada Instytutu

Warszawa, 1.12.2020