Publications 2013

 57) Inaugural lectures of the academic year 2013/2014

Inaugural lectures: Prof. M. Okólski, Prof. M. A. Weresa, Prof. L. Balcerowicz, Prof. A. Chwalibóg, Prof. M. Kuziak, prof. J. Jabłońska – Bonca, Prime Minister D. Tusk, Prof. I. Lipowicz, Prof. G. Kowalski, Prof. A. Ł. Turski, Prof. H. Suchocka, W. Pawlak, Prof. B. Wojciszke, Prof. J. Woźnicki, Prof. A. P. Dobrowolski.
as well as inaugural lectures of university rectors, who founded the Institute: Prof. M. Pałys (UW Rector), Prof. J. Szmidt (PW Rector), Prof. T. Szapiro (SGH Rector), Prof. M. Krawczyk (WUM Rector), Prof. A. Szymański (SGGW Rector)
Warszawa 2013, 192 pp.

 56) Inaugural lectures of the academic year 2012/2013

Inaugural lectures: Prof. J. Królikowski, Prof. M. Bryx, Prof. A. Nowak, Prof. T. G. Pszczółkowski, Prof. A. Koźmiński, Dr. hab. R. Kupiecki, Prof. J. Reykowski, Prof. S. Słonina, Prof. M. Kleiber, Prof. K. A. Meissner, Dr. M. M. Smolarkiewicz, Prof. A. Zoll, Prof. S. Jurga, Prof. Z. Tarapata
as well as inaugural lectures of university rectors, who founded the Institute: Prof. M. Pałys (UW Rector), Prof. J. Szmidt (PW Rector), Prof. T. Szapiro (SGH Rector), Prof. M. Krawczyk (WUM Rector), Prof. A. Szymański (SGGW Rector)
Warszawa 2013, 216 pp.