WYKŁADY

W tym roku rozpoczynamy kolejny cykl wykładów akademickich. Tematyka zajęć została opracowana z myślą o studentach i doktorantach zainteresowanych interdyscyplinarnym ujęciem problemów współczesnej cywilizacji. Dotyczy to zarówno procesów związanych z rewolucją informatyczną i biotechnologiczną, jak i zjawisk o charakterze społecznym, w tym rozwoju tzw. kultury masowej oraz zderzenia kultur.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawową formą kształcenia są wykłady monograficzne z elementami pracy warsztatowej lub konwersatorium. Wykłady kończą się zaliczeniem na ocenę, uznawanym przez Uczelnie Założycielskie.

« powrót