WYDAWNICTWA W ROKU 2021

LXXVI Stosunek do szczepień ochronnych: sceptycyzm wobec nauki
Wstęp: prof. M. Krawczyk, prof. A. Eliasz.
Autorzy tekstów: prof. D. Doliński, dr hab. W. Feleszko, dr hab. M. Koszowy, dr hab. E. Kuchar, dr hab. W. Kulesza, prof. A. Nitsch-Osuch, prof. W. Radzikowski, prof. P. Waszkiewicz, mgr M. Zielonka.
Zakończenie: prof. A. Eliasz, prof. M. Krawczyk.
Warszawa 2021, 158 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LXXV Wystąpienia i wykłady inaugurujące rok akademicki 2020/2021
Wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni patronackich IPWC: rektora PW - prof. K. Zaremby, rektora SGGW - prof. M. J. Zasady, rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego - prof. R. Cieślaka, rektora UW - prof. A. Z. Nowaka, rektora WUM - prof. Z. Gacionga.
Wykłady inauguracyjne: prof. A. Bodnar, prof. G. Ekiert, prof. D. Folga-Januszewska, prof. J. Gardawski, prof. E. Łętowska, prof. Z. Nawrat, prof. P. M. Rowiński.
Warszawa 2021, 126 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LXXIV Ewolucja cywilizacyjnej roli i społecznego odbioru nauki
Wprowadzenie - zaproszenie do dyskusji: prof. J. Lubacz.
Autorzy tekstów: prof. J. Danecki, prof. D. Doliński, prof. J. Growiec, prof. M. Hetmański, prof. K. Jóźwiak, prof. M. Kossowska, prof. R. Z. Morawski, dr P. Stacewicz.
Warszawa 2021, 116 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LXXIII Zmiany klimatu i ich następstwa
Wstęp: prof. T. Borecki.
Referaty: prof. S. Malinowski, prof. K. Banasik i prof. T. Okruszko, prof. B. Brzeziecki, prof. J. Kozyra oraz głosy nadesłane: N. Gajda, prof. K. Haman.
Warszawa 2021, 68 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

« powrót
Deklaracja dostępności