WYDAWNICTWA W ROKU 2014

LXI Wykłady inaugurujące rok akademicki 2014/2015
wykłady inauguracyjne: prof. J. Pijanowska, prof. J. Woźnicki, prof. W. Paprocki, prof. A.Z. Makowiecki, prof. J. Wilkin, prof. E. Potkowski, generał M. Gocuł, prof. R. Markowski, prof. T. Tołłoczko, prof. M. Król, prof. L. Balcerowicz, prof. A.Ł. Turski, prof. J. Madey, prof. T. Tomaszewski, Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut:
rektora UW - prof. M. Pałysa, rektora PW - prof. J. Szmidta, rektora SGH - prof. T. Szapiro, rektora WUM - prof. M. Krawczyka, rektora SGGW - prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2014, 184 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LX Perspektywy rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce
referaty: T. Sławecki, E. Maciejewska, dr M. Kruk, W. Szmulewicz, M. Wójcik
oraz Powitanie prof. T. Szapiro
Warszawa 2014, 68 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LIX Badania PISA – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
referaty: dr M. Kruk, dr M. Jakubowski, prof. M. Federowicz
Warszawa 2014, 56 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LVIII Rekrutacja na studia od roku akademickiego 2015/2016 w kontekście zmian w systemie oświaty. Informator dla szkół wyższych
Warszawa 2014, 64 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

« powrót
Deklaracja dostępności