WYDAWNICTWA W ROKU 2013

LVII Wykłady inaugurujące rok akademicki 2013/2014
wykłady inauguracyjne: prof. M. Okólski, prof. M. A. Weresa, prof. L. Balcerowicz, prof. A. Chwalibóg, prof. M. Kuziak, prof. J. Jabłońska – Bonca, Prezes Rady Ministrów D. Tusk, prof. I. Lipowicz, prof. G. Kowalski, prof. A. Ł. Turski, prof. H. Suchocka, W. Pawlak, prof. B. Wojciszke, prof. J. Woźnicki, prof. A. P. Dobrowolski. oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut:
rektora UW - prof. M. Pałysa, rektora PW - prof. J. Szmidta, rektora SGH - prof. T. Szapiro, rektora WUM - prof. M. Krawczyka, rektora SGGW - prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2013, 192 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LVI Wykłady inaugurujące rok akademicki 2012/2013
wykłady inauguracyjne: prof. J. Królikowski, prof. M. Bryx, prof. A. Nowak, prof. T. G. Pszczółkowski, prof. A. Koźmiński, dr hab. R. Kupiecki, prof. J. Reykowski, prof. S. Słonina, prof. M. Kleiber, prof. K. A. Meissner, dr M. M. Smolarkiewicz, prof. A. Zoll, prof. S. Jurga, prof. Z. Tarapata
oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut:
rektora UW - prof. M. Pałysa, rektora PW - prof. J. Szmidta, rektora SGH - prof. T. Szapiro, rektora WUM - prof. M. Krawczyka, rektora SGGW - prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2013, 216 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

« powrót
Deklaracja dostępności