WYDAWNICTWA W ROKU 2012

GMO w świetle najnowszych badań
Książka powstała na podstawie wykładów prowadzonych przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha dla studentów i doktorantów uczelni warszawskich. Podręcznik opracowany przez zespół autorów pod redakcją prof. dr hab. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt skierowany jest do osób zainteresowanych problematyką organizmów genetycznie modyfikowanych, ale niezajmujących się zawodowo ich otrzymywaniem czy badaniem. Przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków studiów (w tym niezwiązanych z biologią), dziennikarzy, polityków i wszystkich podejmujących decyzje czy wydających opinie na temat GMO.
Warszawa 2012, 232 s.

LV Problemy nauczania chemii w szkołach średnich i wyższych
referaty: D. Kita, prof. L. Piela, dr W. Bekas, P. Druć, K. Adamczyk, dr D. Nakoneczna, prof. T. Borecki
Warszawa 2012, 84 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

LIV Wykłady inaugurujące rok akademicki 2011/2012
wykłady inauguracyjne: prof. M. Krawczyk, prof. R. Rapacki, prof. J. Miodek, J. Truszczyński, prof. A. Szwarc, prof. A. A. Michta, prof. T. Nałęcz, prof. M. Lisiecki, dr B. Sawicki OSB, prof. W. Barnat
oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni, które założyły Instytut: rektor UW - prof. K. Chałasińskiej-Macukow, rektora PW - prof. W. Kurnika, rektora SGH - prof. A. Budnikowskiego, rektora WUM - prof. M. Krawczyka, rektora SGGW - prof. A. Szymańskiego
Warszawa 2012, 196 s.
[ wersja elektroniczna do pobrania ]

« powrót
Deklaracja dostępności