WYDAWNICTWA W ROKU 2004

Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne
Publikacja jest ukoronowaniem prac wieloosobowego zespołu, który od 2001 r. do 2004 r. współrealizował projekt badawczy Komitetu Badań Naukowych. Kierownikiem projektu i redaktorem naukowym książki jest prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Warszawa 2004, 233 s.

XXIX Decyzje edukacyjne
referaty: dr A. Jankowska, dr B. Minkiewicz, prof. J. Osiowski, prof. T. Szapiro,
prof. U. Sztanderska
Warszawa 2004, 68 s.

XXVIII Uczelnie a innowacyjność gospodarki
referaty: dr hab. Z. Kruszewski, prof. W. Włosiński, prof. S. Pierzynowski
Warszawa 2004, 64 s.

XXVII Internet i techniki multimedialne w edukacji
referaty: prof. B. Galwas, prof. J. Błeszyński, prof. R. Rudowski
Warszawa 2004, 72 s.

« powrót
Deklaracja dostępności