WYDAWNICTWA W ROKU 2002

XXIV Jakość kształcenia i akredytacja w szkolnictwie wyższym w Polsce
referaty: prof. M. Dietrich, prof. A. Jamiołkowski, prof. S. Jurga, prof. D. Strahl
Warszawa 2002, 56 s.

XXIII Autorytet uczelni
spotkanie dyskusyjne: prof. E. Biernacka, prof. M. Dietrich, prof. A. Jamiołkowski,
prof. J. Osiowski, prof. A. Rottermund, prof. H. Samsonowicz, prof. T. Szapiro,
prof. B. Szczygieł, prof. R. Wapiński, prof. P. Węgleński, prof. J. Woźnicki
Warszawa 2002, 56 s.

XXII Problemy etyczne w nauce
referaty: prof. A. Górski, prof. M. W. Grabski
Warszawa 2002, 44 s.

XXI Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie
referaty: dr hab. N. Golnik, prof. S. Wincenciak, prof. A. Wójcik
Warszawa 2002, 68 s.

XX Pamięć i działanie
referaty: prof. M. Kossut, prof. E. Nęcka, prof. K. Skarżyńska, prof. J. Tazbir
Warszawa 2002, 104 s.

« powrót
Deklaracja dostępności