WYDAWNICTWA W ROKU 1998

VII Misja Uczelni
referaty: prof. A. Gieysztor, prof. J. Jóźwiak, prof. A. K. Koźmiński
Warszawa 1998, 56 s.

VI Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie
referaty: mgr A. Olecka, prof. T. Szopa, prof. A. Wolański
Warszawa 1998, 80 s.

V Instrumenty rozwoju systemu kształcenia w Polsce
referaty i wystąpienia: prof. S. Chwirot, dr J. Gąsiorowski, prof. A. Hałas, prof. A. Jamiołkowski, prof.  J. Jóźwiak, prof. A. Koźmiński, prof. C. Królikowski, prof. M. Miłek, mgr A. Misiak,
prof. J. Osiowski, dr K. Pawłowski, prof. A. Pelczar, prof. K. Przybysz, prof. J. Woźnicki
Warszawa 1998, 156 s.

« powrót
Deklaracja dostępności