WYDAWNICTWA W ROKU 1997

IV Akademicka Komisja Akredytacyjna
- system oceny jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym

Warszawa 1997, 34 s.

III Jakość kształcenia w szkołach wyższych
prof. J. Osiowski, recenzenci: prof. A. Białas, prof. A. Ćwiąkalski, prof. J. Jóźwiak,
prof. A. Pelczar
Warszawa 1997, 104 s.

II Etyka zawodowa
referaty: ks. prof. P. Góralczyk, ks. prof. H. Skorowski, dr A. Dylus, prof. M. W. Grabski
Warszawa 1997, 76 s.

I Ochrona własności intelektalnej
referat i wybór materiałów źródłowych: mec. M. Bednarkiewicz z zespołem
Warszawa 1997, 64 s.

« powrót
Deklaracja dostępności