PROJEKTY

Instytut prowadzi działalności badawczą, której towarzyszy praca doradcza. Wynikiem zrealizowanych projektów są ekspertyzy, opinie i artykuły rozpowszechniane jako publikacje wewnętrzne, seminaryjne i konferncyjne, a także w formie monografii i zeszytów naukowych.

W ramach Instytutu działa:

Ośrodek Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego
Kierownikiem Ośrodka jest prof. dr hab. Józef Lubacz.

« powrót