UCZELNIE

Instytut działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 1996 roku na mocy art. 64 ust. 4 z dnia 12 września 1990 r. Ustawy o szkolnictwie wyższym, a od 1 lutego 2019 roku funkcjonuje jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej o charakterze międzyuczelnianym.

Macierzystymi Uczelniami IPWC są:


Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Uniwersytet SWPS

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny


Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski


Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny


« powrót