PRACOWNICY IPWC

Profesorowie:
prof. dr hab. Tomasz Borecki
prof. dr hab. Józef Lubacz
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
prof. dr hab. Tomasz Szapiro

Adiunkci:
dr Anna Jankowska (wolontariat)
dr Michał Kruk (urlop)

Pracownicy administracji:
mgr Jolanta Skalska - Wachal
Elżbieta Tarwacka

« powrót