AKTUALNOŚCI - WYDAWNICTWA

LXXI Wykłady inaugurujące rok akademicki 2019/2020
wykłady inauguracyjne: ks. prof. K. Pawlina, prof. J. Woźnicki, prof. P. Chmielewski, prof. J. Englert, prof. M. Krawczyk, prof. J. Tokarska-Bakir, J. Koźmiński, ks. prof. R. Bartnicki, prof. K. Lipka
oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów uczelni wspomagających: rektora UW - prof. M. Pałysa, rektora PW - prof. J. Szmidta, rektora SGGW - prof. W. Bielawskiego, rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego - prof. R. Cieślaka, rektora WUM - prof. M. Wielgosia.

Warszawa 2020, 108 s.

LXX Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych
Powitanie prof. J. Szmidt.
Wprowadzenie prof. M. Krawczyk.
Referaty: prof. B. T. Skoczeń, prof. M. Niezgódka.
Panel dyskusyjny Wpływ wprowadzonych regulacji prawnych na funkcjonowanie wydawnictw i zrównoważony rozwój nauki: wprowadzenie do panelu prof. A. Białas oraz wystąpienia: prof. D. Malec, dr J. Żurek, dr A. Perkowska-Klejman, prof. G. Sędek, prof. R. Z. Morawski, prof. A. Orzechowski, prof. P. Pruszczyk.
Panel dyskusyjny Wpływ zmian zasad oceny czasopism naukowych na pozycję jednostek naukowych i strukturę organizacyjną na uczelni: wprowadzenie do panelu prof. B. Skoczeń oraz wystąpienia: prof. Z. Kąkol, prof. C. Mik, dr hab. Ł. Niesiołowski-Spanò, prof. M. Nowotny.
Podsumowanie obrad prof. M. Krawczyk.

Warszawa 2019, 134 s.

LXIX Wykłady inaugurujące rok akademicki 2018/2019
wykłady inauguracyjne: prof. A. Eliasz, dr J. Skiba, prof. J. Jurkiewicz, prof. W. Roszkowski, prof. R. Rolo, prof. H. Skarżyński, M. Kurpik, Metropolita Sawa (Michał Hrycuniak), prof. W. Jakubczak, ks. abp W. Polak Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, prof. M. Demska-Trębacz
oraz wystąpienia inauguracyjne rektorów Uczelni, które założyły Instytut: rektora UW - prof. M. Pałysa, rektora PW - prof. J. Szmidta, rektora SGH - prof. M. Rockiego, rektora WUM - prof. M. Wielgosia, rektora SGGW - prof. W. Bielawskiego

Warszawa 2019, 158 s.

« powrót