AKTUALNOŚCI - SEMINARIA

SGGW KRASP IPWC

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszamy na konferencję naukową:

ZMIANY KLIMATU I JEGO NASTĘPSTWA

organizowaną przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), która jest zarazem gospodarzem spotkania oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC).

Konferencja odbędzie się dnia 26 listopada (wtorek), w godz. 1100 – 1530.
Miejsce obrad: Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, „Centrum Wodne”, ul. Jana Ciszewskiego 6.


Szanowni Państwo,

Wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych coraz wyraźniej wpływa na warunki życia oraz ma swoje konsekwencje gospodarcze. Długotrwałe upały i brak opadów, a w następstwie bardzo niski poziom wód gruntowych i wód w rzekach, susze ale też gwałtowne ulewy i huragany, późne przymrozki wiosenne i bardzo wczesne przymrozki jesienne obserwujemy także w Polsce. Kolejne światowe raporty, dotyczące tej problematyki, potwierdzają globalny charakter tych zjawisk i wiążą je z ociepleniem klimatu. Podstawowym problemem jest bardzo szybki przebieg tych zmian i konieczność znalezienia odpowiedzi na te wyzwania.

W wielu krajach od dawna prowadzone są badania, mające na celu określenie wielkości i charakteru zmian klimatu oraz ich następstw dla trybu życia i zdrowia oraz gospodarki. Nie sposób na krótkiej konferencji poruszyć wszystkie problemy dotyczące źródeł gwałtownych transformacji klimatycznych, opisu tych zmian oraz ich licznych konsekwencji. Podejmiemy tylko zagadnienia odnoszące się do uwarunkowań przeobrażeń klimatycznych i następstw dla gospodarki leśnej i rolnej. W Polsce stawiamy sobie wiele pytań dotyczących między innymi tego jak zatrzymać wodę, której jest tak mało? Jak gospodarować ekosystemami leśnymi, żeby utrzymać trwałość i ciągłość pełnionych przez nie funkcji? W jakim kierunku powinno zmieniać się rolnictwo, mając na względzie przewidywane uwarunkowania klimatyczne?

Te właśnie problemy będą przedmiotem naszej konferencji.

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
Rektor Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wiceprzewodniczący KRASP
prof. dr hab. Tomasz Borecki
Dyrektor
Instytutu Problemów Współczesnej
Cywilizacji im. Marka Dietricha


Program konferencji (.pdf)

« powrót