AKTUALNOŚCI - SEMINARIA

UW KRASP IPWC

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszamy na konferencję:

LĘK PRZED „OBCYMI” I WROGOŚĆ WOBEC NICH

organizowaną przez Komisję Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej (KiOS) KRASP, Uniwersytet Warszawski, który jest zarazem gospodarzem spotkania oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.

Konferencja odbędzie się dnia 11 stycznia (piątek) 2019 roku, w godz. 11.00 – 16.00
Miejsce obrad: Uniwersytet Warszawski, Aula w budynku dawnej biblioteki UW
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.


Szanowni Państwo,

Globalizujący się świat stawia przed społeczeństwami nowe wyzwania. Jednym z nich jest konieczność poradzenia sobie z wrogością przejawianą wobec ludzi różniących się od nas samych. Zjawisko swobodnego przepływu osób często wywołuje strach przed imigrantami, a w efekcie ujawnianą wrogość wobec przybyszów. Należy liczyć się z obawami społeczeństw, ale zarazem przeciwstawiać się wykorzystywaniu i podsycaniu obaw przed obcymi. Stosunek do innych osób o odmiennych poglądach, zwyczajach, czy kulturowych korzeniach jest przejawem postaw etycznych. Przeciwstawienie się nastrojom niechęci wobec osób i zbiorowościom spostrzeganym jako obce, zwłaszcza przeciwdziałanie nastrojom ksenofobicznym jest moralnym obowiązkiem społeczności akademickiej.

Stosunek do innych to nie tylko kwestia uznawanych wartości, ale też sprawności, gdyż ma on realny wpływ na gospodarkę innowacyjną. Stopień komplikacji poważnych przedsięwzięć wymaga pracy w dużych, interdyscyplinarnych zespołach, coraz częściej – międzynarodowych. Zespoły zróżnicowane pod względem kwalifikacji, kulturowych zasobów i uznawanych wartości wymagają od ich członków, poza przygotowaniem czysto zawodowym, również umiejętności komunikacyjnych i otwartości na kontakt z osobami różniącymi się pod wieloma względami. Rozwijając u studentów postawy otwartości na osoby różniące się od nich, dobrze przygotowujemy ich do pracy, ale też do dobrego wypełniania ról obywatelskich i rodzinnych, pomagamy im przygotować się po prostu do życia.

Od kilku lat intensywnie pracujemy nad przyciągnięciem obcokrajowców na nasze studia w Polsce. Pragniemy, by jak najwięcej było u nas studentów zagranicznych nie tylko ze względów finansowych, ale jeszcze ważniejszym celem takich przedsięwzięć jest stworzenie u nas klimatu współpracy i możliwości rozwijania przyjaznych kontaktów między ludźmi różnych kultur. Niestety ten drugi cel jest realizowany połowicznie, bo zarówno zagraniczni, jak i polscy studenci nie garną się do wspólnego spędzania czasu poza uczelnią. Zatem, nie wystarczy tylko przyjąć na uczelnie studentów zagranicznych. Konieczne są przemyślane działania, które skłonią obie strony do wzajemnego poznawania się, do przekraczania niewidzialnych murów między nimi: obojętności, nieufności, czy nawet wrogości.

Przygotowując młodzież do życia, musimy mieć wiedzę na temat uwarunkowań negatywnych postaw wobec innych, zwłaszcza wobec ludzi innych narodowości, zapoznać się z ich przejawami oraz konsekwencjami stykania się z niechęcią, czy nawet wrogością ze strony innych. Tego dotyczyć będą wystąpienia i obrady na konferencji, na którą Państwa zapraszamy.

Zjawiska wrogości wobec „obcych” nie można zignorować i nie należy zajmować się nim po amatorsku. Dlatego zachęcamy środowisko akademickie, które jest odpowiedzialne za kształtowanie umysłów i postaw społecznych studentów, do udziału w konferencji.

Szczególnie zależy nam na udziale w tym spotkaniu władz uczelni i wydziałów, gdyż od nich w dużym stopniu zależeć będzie tworzenie w uczelniach atmosfery sprzyjającej formowaniu postaw otwartości wobec wszystkich ludzi.

Prof. Marcin Pałys
Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Andrzej Eliasz
przewodniczący Komisji ds. Komunikacji
i Odpowiedzialności Społecznej KRASP,
Uniwersytet SWPS


Program konferencji

« powrót