AKTUALNOŚCI - SEMINARIA

RGNiSW KRASP IPWC

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszamy na konferencję:

WYNIKI KOLEJNEGO BADANIA W RAMACH
PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ OCENY UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW (PISA) –
PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

organizowaną przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC), Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSzW).

Konferencja odbędzie się dnia 14 stycznia (wtorek) 2020 r., w godz. 1100 – 1500.
Miejsce obrad: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Aula 1.01, I piętro, ul. Rektorska 4.


Szanowni Państwo,

konferencja skierowana jest do nauczycieli i pracowników kuratoriów, ale także przedstawicieli szkół wyższych odpowiedzialnych za rekrutację studentów i wszystkich osób zainteresowanych stanem edukacji na poziomie szkół średnich w Polsce. Założeniem spotkania jest przybliżenie, realizowanego pod patronatem OECD, międzynarodowego badania pod nazwą Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA). Celem programu PISA jest poprawa jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Badanie PISA odbywa się cyklicznie co 3 lata od 2000 roku, a ogłoszenie wyników ostatniego badania odbyło się 3 grudnia 2019 r.

W trakcie obrad zaprezentowane zostaną dotychczasowe wyniki badań, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski w rankingu. Przedstawiona będzie metodologia badania, a także wskazane zostaną wyzwania stojące przed Polską w najbliższych latach.

Łączę wyrazy szacunku,


w imieniu Organizatorów

prof. dr hab. Tomasz Borecki
Dyrektor IPWC


Program konferencji (.pdf)

« powrót