AKTUALNOŚCI - SEMINARIA

PW KRASP IPWC

Zaproszenie

Uprzejmie zapraszamy na konferencję:

SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKICH WYDAWNICTW
I CZASOPISM NAUKOWYCH

organizowaną przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Politechnikę Warszawską, która jest zarazem gospodarzem spotkania oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha (IPWC).

Konferencja odbędzie się dnia 21 maja (wtorek) 2019 roku, w godz. 11.00 – 16.00
Miejsce obrad: Mała Aula Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1


Szanowni Państwo,

Celem konferencji jest przedstawienie i analiza nowych regulacji prawnych dotyczących wydawnictw i czasopism naukowych w kontekście działalności uczelnioraz naukowców.

Organizatorzy chcą w ten sposób zainicjować dyskusję na temat możliwości rozpoznania i wykorzystywania zasobów oraz potencjału naukowego krajowych wydawnictw oraz czasopism, w tym takich, które w efekcie wdrożenia nowych przepisów, mogą utracić dotychczasową pozycję w świecie nauki.

Przed krajowymi podmiotami realizującymi politykę naukową w różnym wymiarze, w tym przed wydawnictwami i czasopismami naukowymi, stoi zadanie zwiększania konkurencyjności w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez podniesienie jakości działalności naukowej. Temu celowi mają służyć zmiany wprowadzane przez nowo obowiązującą Ustawę 2.0 w odniesieniu do uczelni, dyscyplin naukowych oraz modelu karier naukowych. Nie ma wątpliwości, że profil i jakość publikacji będą miały znaczący wpływ na końcowe wyniki oceny podlegających jej podmiotów.

Podjęcie przedmiotowej debaty z zadaniem wypracowania konstruktywnych rozwiązań wydaje się być sprawą ważną w dążeniu do zachowania zasad równości, otwartości i dostępności do prowadzenia badań oraz możliwości rozwoju naukowego osób tworzących krajowe środowisko naukowe.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP
Rektor Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Przewodniczący Komisji ds. Nauki KRASP
Warszawski Uniwersytet Medyczny


Program konferencji (.pdf)

« powrót